logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy - roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem"

 

Kościan, dnia 08 kwietnia 2021 r.

BZP. 271.1.18.2020

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

         Informuje się, że w dniu 07.04.2021 r., podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Spółka z o.o. ul. Północna 5, 64-000 Kościan na roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” za  cenę  4 448 572,88 zł.

                                                                         z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                       /-/ Regina Mielcarek

                                                                       Kierownik Biura Zamówień Publicznych