logo logo
logo bip
Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1

Ogłoszenie nr 549093-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa:

Opis oddymiania

Symulacja oddymiania

Piętra

Schemat inst.

Zestawienie

OT

a01

a02

a03

a04

a05

a06

a07

Kosztorys ślepy

2. Oświadczenie warunki

3. Oświadczenie wykluczenie

4. Oświadczenie grupa kapitałowa

5. Wykaz robót budowlanych

6. Formularz oferty

7. Projekt umowy

Karta gwarancji

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie do umowy o prowadzeniu rachunku bankowego