logo logo
logo bip

Kościan, dnia 20.06.2016 r.

 

ZS-1 220. 21.2016

  Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z zaproszeniem do składania ofert z dnia 09.06.2016 r. wpłynęły  terminie następujące oferty:

1. ad-REM Loretta Nawrocka, Osiek 52, 63-920 Pakosław  ( oferta wpłynęła  w dniu    

     14.06.2016 r. godz. 11.40) - 22.385,00 zł  netto, 27.533,55 zł brutto

2. BUD-DAN Hampelski Daniel , ul. Wyzwolenia 12,64-000 Kościan ( oferta wpłynęła w

    dniu 14.06.2016 r. godz. 8.26) - 29.402,13 zł brutto

3. MAX” Usługi Wielobranżowe Marek Nowak, ul. Reymonta 6/2 (oferta wpłynęła w

    dniu 14.06.2016 r. godz. 8.20) - 20.202,00 zł brutto

 

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

 

Informuję się, że w wyniku zapytania ofertowego na robotę budowlaną polegającą wykonaniu remontu kapitalnego sali lekcyjnej nr 26 na II piętrze w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Mickiewicza 12 wybrano ofertę firmy Usługi Wielobranżowe „MAX” Marek Nowak, ul. Reymonta 6/2, 64-000 Kościan, na kwotę 20.202,00 zł

                                                        /-/ Małgorzata Ratajczak    

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

zwiadomienie o wyborze oferty