logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ

NA  POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

Wniosek można złożyc za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Piblicznej ePUAP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Zgłoszenie wyjazdu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-ktory-zameldowal-sie-na-2

 Zgłoszenie powrotu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-ktory-zameldowal-sie-na

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. WNIOSEK „Zgłoszenie wyjazdu za granicę” – odrębne dla każdej osoby.

    klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2. Do wglądu:

    dowód osobisty lub paszport.

3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo ,

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający

  na ustalenie tożsamości.

               

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego. 

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Czynności dokonuje się niezwłocznie. 

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

Opłata za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje. 

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności 

 

VII.       UWAGI

 

Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego.

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728   

 

zgłoszenie powrotu z zagranicy

 

pełnomicnictwo do zgłoszenia powrotu z zagranicy

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 
Lista wiadomości