logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)

 

WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

(O ZAMELDOWANIU NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA)

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem epidemii funkcjonowanie Urzedu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

-      Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie miasta Kościana – (USC 25) lub

-      Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych pod wskazanym adresem na terenie miasta Kościana – (USC 25a) lub

-      Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu na terenie miasta Kościana – (USC 28) lub

-      Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z Kościana – (USC 26) lub

-      Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania na terenie miasta Kościana – (USC 27)

-    Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem na terenie miasta Kościana - (USC 27a)

-   klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

-      do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłata za pełnomocnictwo  – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności  

 

VII.       UWAGI

 

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości