logo logo
logo bom
Hipoteka

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI (GM 3)

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI 

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki (GM 3) oraz klauzula informacyjna (KI 3)  .

2.     Dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki.

3.     Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa: 82,00 zł (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).   

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 100 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

Lista wiadomości