logo logo
logo bom
mieszkalne

PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO (GM 4)

PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego (GM 4) oraz klauzula informacyjna (KI 4) .

2.     Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy

        poprzedzających złożenie deklaracji (Deklaracja).

3.     Oświadczenie o stanie majątjowym (Oświadczenie).    

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni odpowiedź na wniosek.

Realizacja wniosku uzależniona od umieszczenia na stosownej liście oraz dysponowania lokalem mieszkalnym.    

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;  § 4 uchwały nr XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 180 poz. 4210 ze zm.).

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

 

Lista wiadomości