logo logo
logo bom
mieszkalne

WYDANIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO (GM 6)

ZGODA NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego (GM 6) oraz klauzula informacyjna (KI 6)  .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 6882 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

 

Lista wiadomości