logo logo
logo bom
Opieka - umowa

ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY (GM XLIII)

ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY

 

Podstawa prawna art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 768).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Załączniki: umowa sporządzona przez strony

   2. Do wglądu: dowody osobiste osób uczestniczących przy podpisywaniu umowy

 

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa

  • za poświadczenie własnoręczności podpisu 9,- zł (od każdego podpisu)
    (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr konta 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub w kasie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Kościanie)

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono 07.06.2013 r.

Lista wiadomości