logo logo
logo bom
Psy - rasy agresywne

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ (OŚ XXII)

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77,  poz. 687), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, ze zmianami)

 • Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną OŚ 21

 • Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za zezwolenie - 82 zł

          Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

          Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

 • Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

 • Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 • Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorski (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanadyjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski.

Lista wiadomości