logo logo
logo bom
Zagospodarowanie przestrzenne

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wypis i wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GM 22) .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa

-         od wypisu:

- do 5 stron - 30,- zł,

- powyżej 5 stron - 50,- zł.

-         od wyrysu:

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,- zł, nie więcej niż 200,- zł.

(opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

VII.       UWAGI

 

Brak.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Jerzy Bolanowski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono 07.06.2013 r.

 

Lista wiadomości