logo logo
logo bom
Zagospodarowanie przestrzenne

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (GM 22) .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych) wynosi 17,- zł (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Jerzy Bolanowski.  

Lista wiadomości