Dokumentacja projektowa systemu klimatyzacji

Koscian 7 czerwca 2017

262.4.2017

Dyrektor Muzeum Regioanlnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertwym na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie.

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram