SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Kościański Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Regionalne

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie