Animowana prezentacja poświęcona kościańskiemu sukiennictwu

Kościan 11 października 2017 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej prezentacji z elementami animiacji przedstawiającej historię kościańskich sukienników i procesu wytwarzania sukna.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram