ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) BW I

ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - formularz  IN-1  z załącznikami  ZIN-1 , ZIN-2 ,ZIN-3 ;

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne - formularz DN-1   z załącznikami ZDN-1ZDN-2 ;

3. Podatek rolny osoby fizyczne - formularz IR-1  z załącznikami ZIR-1 , ZIR-2 , ZIR-3 ;

4. Podatek rolny osoby prawne - formularz DR-1  z załącznikami ZDR-1ZDR-2 ;

5. Podatek leśny osoby fizyczne - formularz IL-1  z załącznikami ZIL-1ZIL-2 , ZIL-3 ;

6. Podatek leśny osoby prawne - formularz DL-1  z załącznikami ZDL-1ZDL-2 ;

7. Akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierżawy (do wglądu).

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego.

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY- Do miesiąca - od dnia wszczęcia postepowania.

 

IV. OPŁATY

Brak

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

VII. UWAGI

Załączniki ZN 1/B; ZR 1/B oraz ZL 1/B składane są przez podatników korzystających ze zwolnień podatkowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym lub w uchwałach rady gminy.

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Podatków i Windykacji

IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Hanna Brylska - inspektor ds. wymiaru podatku;
Anna Biczysko - inspektor ds. windykacji.