INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Treść informacji