ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO (podatek od środków transportowych)BW II

ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO

(podatek od środków transportowych)

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

2.     Załącznik do deklaracji DT-1/A

3.     Akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży (do wglądu).

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Brak

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Brak

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

VII.       UWAGI

 

Brak

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro Podatków i Windykacji

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Biczysko - inspektor ds. windykacji.

Hanna Brylska - inspektor ds. wymiaru podatku.