ZWROT NADPŁATY BW IV

ZWROT NADPŁATY

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o zwrot nadpłaty - BW 6 .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego;

- Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościana.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- Decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty / decyzja odmawiająca stwierdzenie nadpłaty;

- Od 30 dni do 3 miesięcy, w zależności od okoliczności powstania nadpłaty.

 

 

 IV.       OPŁATY

 

Brak

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

VII.       UWAGI

 

Brak

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro Podatków i Windykacji

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Dorota Nowak - inspektor ds. księgowości podatkowej;

Tadeusz Domagała - podinspektor ds. księgowości podatkowej.