UCHWAŁA NR XXX/316/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych prze

uchwała

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4