Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

 Bilans 2020

 Rachunek zysków i strat jednostki 2020

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

 Bilans 2019

 Rachunek zysków i strat jednostki 2019

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 Bilans 2018

 Rachunek zysków i strat jednostki 2018

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

 

 

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

 Bilans 2017

 Rachunek zysków i strat jednostki 2017

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017