Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Maciej Kasprzak 

Agata Majorek  

Łukasz Postaremczak  

Jolanta Kacprowicz  

Ewa Berus 

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frąckowiak

Mirosława Dominiczak  

Halina Marcinkowska