SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE ZA 2016 ROK ORAZ PREZENTACJA POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE ZA 2016 ROK ORAZ PREZENTACJA POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ