XXXV sesja Rady Miejskiej Kościana - 23.08.2018 r.

 

XXXV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 sierpnia 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2018/19 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan  pobierz

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościana - proj. nr 361

10.2.  ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - proj. nr 362

10.3.  zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 370

10.4.  wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - proj. nr 371

10.5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 364   zal.1   zal.2    objaśnienia

10.6.  zmian uchwały budżetowej na 2018 r. - proj. nr 365   zal.1    zal.2    zal.3    zal.4    zal.5    zal.6

Przerwa

10.7.  zmiany uchwały Nr XXV/249/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 5 września 2013 roku - proj. nr 363

10.8.  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia osobom bezdomnym - proj. nr 368

10.9.  przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - proj. nr 366

10.10.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 367

10.11.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - proj. nr 369

11.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

12.  Wolne głosy

13.  Zakończenie sesji

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                   (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 sierpnia  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2018/19 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

5.  Opiniowanie projektów uchwał:

5.1.  zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 370

5.2.  wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - proj. nr 371

5.3.  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościana - proj. nr 361

5.4.  ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. - proj. nr 362

5.5.  zmiany uchwały Nr XXV/249/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 5 września 2013 roku - proj. nr 363

5.6.  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym - proj. nr 368

5.7.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - proj. nr 369

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                 (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 370

5.2. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - proj. nr 371

5.3. przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - proj. nr 366

5.4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 367

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie

 

                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                (-) Roman Talikadze

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 22 sierpnia 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 370

4.2. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - proj. nr 371

4.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 364

4.4. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 365

4.5. przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - proj. nr 366

4.6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 367

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie

 

                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                 (-) Aleksander Heller