INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2018 DO 2029