Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Oferta   

Formularz oferty   

Wzór umowy   

Załącznik 1  

Załącznik 2   

Załącznik 3