Budżet na rok 2019

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 225 702,00 zł

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 6 038 073,00 zł

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 170 952,00 zł