UCHWAŁA NR VIII/73/19 RM KOŚCIANA Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Treść uchwały