Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Korbika w dniu rozwiązania umowy o pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

oświadczenie