Oświadczenie majątkowe Pani Kingi Czarneckiej złożone w związku z powołaniem na stanowisko II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana

oświadczenie