Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018r.

Agata Majorek 

Uzupełnienie oświadczenia Pani Agaty Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus

Uzupełnienie oświadczenia Pani Ewy Berus

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frackowiak 

Mirosława Dominiczak 

Jarosław Postaremczak  

Renata Noskowiak 

Przemysław Korbik