INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2019 R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

TREŚĆ