INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

120.107.296,16

55.137.597,60

45,91

Wydatki

128.327.438,18

48.259.865,85

37,61

Nadwyżka/ Deficyt

-8.220.142,02

6.871.731,75

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 55.137.597,60 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 48.259.865,85 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

                                                                                                                                - etap VI

                                                           Ratusza w Kościanie

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

1) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

Na planowaną kwotę 3.186.697,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.347.632,14 zł,

Na planowaną kwotę 3.012.164,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.298.130,10 zł.

2) Kościański Ośrodek Kultury:

Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.244.108,15 zł,

Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.071.584,92 zł,

3) Miejska Biblioteka Publiczna:

Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 606.358,23 zł,

Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 621.749,94 zł,

4) Muzeum Regionalne:

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 249.406,73 zł,

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 273.633,87 zł,

5) Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

Na planowaną kwotę 1.925.793,91 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.241.487,42 zł,

Na planowaną kwotę 1.925.793,91 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.313.534,89 zł.