Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Skrzypczak w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie

Oświadczenie