UCHWAŁA NR IX/88/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

Treść uchwały