UCHW.NR SO-0953/19/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DN.03.09.19 R.W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PRZEDŁ.PRZEZ BURMISTRZA MIASTA K-NA INF.O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻ.ZA I PÓŁROCZE

Treść uchwały