INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

123.139.656,62

85.637.324,36

69,54

Wydatki

134.859.798,64

77.175.668,50

57,22

Nadwyżka/ Deficyt

-11.720.142,02

8.461.655,86

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 85.637.324,36 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                            14.408.581,19 zł,

Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii               285.710,71 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         252.713,22 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                            2.283.336,28 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                             52.858,52 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1                                                                               143.863,55 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                 97.210,86 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3                                                                               255.691,86 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               120.825,77 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                    125.601,84 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                    126.396,52 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                    102.560,09 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                      36.539,41 zł,

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                             67.345.434,54 zł.

 

Wydatki w wysokości 77.175.668,50 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                            18.636.317,66 zł,

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu                               1.230,00 zł,

                              Rekreacyjnego - etap VI                                                            

Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii                          0,00 zł,

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy                                  969.733,74 zł,

                           Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                    27.501.284,85 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                            3.480.778,62 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                        3.628.185,44 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1                                                                            4.534.898,08 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich               98.684,20 zł,

uczniów”

Szkoła Podstawowa nr 2                                                                            2.788.779,46 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich               68.058,43 zł,

uczniów”

Szkoła Podstawowa nr 3                                                                           5.423.121,93 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich               55.860,12 zł,

uczniów”

Szkoła Podstawowa nr 4                                                                            5.100.976,70 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                 1.502.247,94 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                 1.211.469,60 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                 1.082.653,30 zł,

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                 1.091.388,43 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 68,37% planu.

Na planowaną kwotę 3.186.697,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.178.876,39 zł,

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 65,61% planu.

Na planowaną kwotę 3.012.164,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.976.516,20 zł,

 

Kościański Ośrodek Kultury:

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 39,90%  planu.

Na planowaną kwotę 5.325.688,61 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.853.356,56 zł,

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 57,58% planu.

Na planowaną kwotę 5.325.688,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.066.647,03 zł,

 

Miejska Biblioteka Publiczna:

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,43% planu.

Na planowaną kwotę 1.316.572,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 940.479,44 zł,

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,24% planu.

Na planowaną kwotę 1.316.572,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 898.463,23 zł,

 

Muzeum Regionalne:

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,80% planu.

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 397.361,36 zł,

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,83% planu.

Na planowaną kwotę 553.458,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 378.103,63 zł,

 

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 80,09% planu.

Na planowaną kwotę 2.422.520,29 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.940.211,67 zł,

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 83,29% planu.

Na planowaną kwotę 2.422.520,29 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.017.623,32 zł.