Wyniki konkursu uzupełniającego na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

grafika ue

 

Wyniki konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

w ramach realizacji projektu „ Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, wniosek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 w  zakresie:

 1. Konsultacje lekarskie 

Kachlicka Karina (Gabinet Lekarski-Pediatra Karina Kachlicka)  – 155 h (w ramach całego projektu) 100 zł brutto za 1 h konsultację lekarską

2. Porady fizjoterapeutyczne

Joanna Kręglewska (Joanna Kręglewska Centrum Rehabilitacji „REFITO” – 60 h (w ramach całego projektu) 50 zł brutto za 1 godzinę porady fizjoterapeuty

 3. Terapia indywidualna 

Joanna Kręglewska (Joanna Kręglewska Centrum Rehabilitacji „REFITO” – 60 ałego projektu) terapii (w ramach całego projektu) 1400 zł brutto za 1 terapię indywidualną