UCHWAŁA NR XII/142/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R.W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2020-2033

Treść uchwały