Oświadczenie majątkowe Pani Pauliny Przewoźniak - osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Oświadczenie