BUDŻET NA ROK 2020

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 268 585,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 6 421 205,00 zł.

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 100 980,00 zł.