SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r.

Sprawozdanie finansowe za 2019r.