INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                                                                                                       w złotych,                                         %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

134.704.120,41

61.898.341,02

45,95

Wydatki

141.471.722,26

60.760.733,54

42,94

Nadwyżka/ Deficyt

-6.767.601,85

1.137.607,48

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 61.898.341,02 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

 10.114.745,91 zł,

2.

Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii

2 206,73 zł,

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

165.001,84 zł,

4.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.026.512,61 zł,

5.

I Liceum Ogólnokształcące

22.443,34 zł,

6.

Szkoła Podstawowa nr 1

54.505,56 zł,

7.

Szkoła Podstawowa nr 2

39.712,71 zł,

8.

Szkoła Podstawowa nr 3

119.969,18 zł,

9.

Szkoła Podstawowa nr 4

58.448,28 zł,

10.

Samorządowe Przedszkole nr 1

34.618,91 zł,

11.

Samorządowe Przedszkole nr 2

55.568,83 zł,

12.

Samorządowe Przedszkole nr 3

32.334,73 zł,

13.

Samorządowe Przedszkole nr 4

12.795,11 zł,

14.

Środowiskowy Dom Samopomocy

197,25 zł,

15.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

50 159 280,03 zł.

 

Wydatki w wysokości 60.760.733,54 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

11.345.860,45 zł,

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

30 056,10 zł,

3.

Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii

3 842 557,33 zł,

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

1 946 661,86 zł,

5.

Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła

98.260,00 zł,

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

21.876.685,74 zł,

7.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

2.144.656,47 zł,

8.

I Liceum Ogólnokształcące

2.841.772,35 zł,

9.

Szkoła Podstawowa nr 1

3.105.364,87 zł,

10.

Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

41.570,49 zł,

11.

Szkoła Podstawowa nr 2

2.054.964,73 zł,

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

29.104,72 zł,

13.

Szkoła Podstawowa nr 3

3.934.413,15 zł,

14.

Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

30.098,69 zł,

15.

Szkoła Podstawowa nr 4

3.780.705,62 zł,

16.

Samorządowe Przedszkole nr 1

967.111,42 zł,

17.

Samorządowe Przedszkole nr 2

811.292,63 zł,

18.

Samorządowe Przedszkole nr 3

729.114,16 zł,

19.

Samorządowe Przedszkole nr 4

788.922,72 zł,

20.

Środowiskowy Dom Samopomocy

361.560,04 zł.

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

Na planowaną kwotę 3.505.965,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.547.904,45 zł,

Na planowaną kwotę 3.338.664 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.317.496,77 zł,

 * Kościański Ośrodek Kultury:

Na planowaną kwotę 1.651.400 zł, zrealizowano przychody w wysokości  550.666,16 zł,

Na planowaną kwotę 1.651.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 719.822,96 zł,

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 483 420,15 zł,

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 596 319,66 zł,

* Muzeum Regionalne:

Na planowaną kwotę 623.323,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  171 559.31 zł,

Na planowaną kwotę 621 323,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 215 214,37 zł,

* Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

Na planowaną kwotę 3.107.211,35 zł, zrealizowano przychody w wysokości   1 552 308,00 zł,

Na planowaną kwotę 3.107.211,35 zł zrealizowano koszty w kwocie 1 651 635,27 zł.