INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody

136.426.463,30 zł

96.271.085,94 zł

70,57 %

Wydatki

143.194.115,15 zł

93.180.195,92 zł

65,07 %

Nadwyżka/ Deficyt

-6.767.651,85 zł

3.090.890,02 zł

X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 96.271.085,94 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.

Urząd Miejski Kościana

14.842.888,88 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii

3.944,99 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

21.973,81 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

0,90 zł

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

269.200,57 zł

6.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.457.411,39 zł

7.

I Liceum Ogólnokształcące

40.722,22 zł

8.

Szkoła Podstawowa nr 1

55.243,96 zł

9.

Szkoła Podstawowa nr 2

43.629,94 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 3

158.022,32 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 4

85.646,25 zł

12.

Samorządowe Przedszkole nr 1

58.922,83 zł

13.

Samorządowe Przedszkole nr 2

74.515,84 zł

14.

Samorządowe Przedszkole nr 3

44.952,81 zł

15.

Samorządowe Przedszkole nr 4

16.179,33 zł

16.

Środowiskowy Dom Samopomocy

220,67 zł

17.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan

79.097.609,23 zł

 

Wydatki w wysokości 93.180.195,92 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

1.

Urząd Miejski Kościana

19.978.111,61 zł

2.

Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI

30.056,10 zł

3.

Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii

3.648.814,24 zł

4.

Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

3.148.960,30 zł

5.

Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła

98.260,00 zł

6.

Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła +

91.707,00 zł

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

33.742.309,93 zł

8.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

3.164.157,29 zł

9.

I Liceum Ogólnokształcące

4.176.199,42 zł

10.

Szkoła Podstawowa nr 1

4.830.148,21 zł

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

41.570,49 zł

12.

Szkoła Podstawowa nr 2

3.045.779,52 zł

13.

Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

29.104,72 zł

14.

Szkoła Podstawowa nr 3

5.867.024,35 zł

15.

Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

32.635,17 zł

16.

Szkoła Podstawowa nr 4

5.665.649,84 zł

17.

Samorządowe Przedszkole nr 1

1.492.637,39 zł

18.

Samorządowe Przedszkole nr 2

1.263.199,87 zł

19.

Samorządowe Przedszkole nr 3

1.086.837,56 zł

20.

Samorządowe Przedszkole nr 4

1.190.598,25 zł

21.

Środowiskowy Dom Samopomocy

556.434,66 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

Na planowaną kwotę 3.810.965 zł, zrealizowano przychody w wysokości  2.836.187,11 zł,

Na planowaną kwotę 3.643.664,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.345.325,01,

 * Kościański Ośrodek Kultury:

Na planowaną kwotę 1.651.400 zł, zrealizowano przychody w wysokości  812.149,45 zł,

Na planowaną kwotę 1.651.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.034.829,05 zł,

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

Na planowaną kwotę 1.345.880,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 797.749,09 zł,

Na planowaną kwotę 1.345.880,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 879.935,24 zł,

* Muzeum Regionalne:

Na planowaną kwotę 623.323,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  247.824,24 zł,

Na planowaną kwotę 621 323,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 274.720,16 zł,

* Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

Na planowaną kwotę 3.140.734,42 zł, zrealizowano przychody w wysokości   2.210.679,05 zł,

Na planowaną kwotę 3.140.734,42 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.436.848,57 zł.