19/2020 - Petycja - w sprawie uwzględnienia miejsc parkingowych w planach inwestycyjnych remontu ulicy Towarowej.

Petycja

Odpowiedź