Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w zakresie pomieszczeń na hali produkcyjnej” na terenie nieruchomości przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 7  w Kościanie (działki o nr ewid. 3364/20 i 3364/22).- JOST CHEMICAL POLAND Sp. z o.o.