Uchwała Nr SO-12/951/37/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr SO-12/951/37/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan