BUDŻET NA ROK 2021

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2021 wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 264 246,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2021 wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 6 840 354,00 zł.