Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – “Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – “Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie”