Sprawozdanie 2020

Budżet

Planowane wykonanie budżetu na 2021 rok

 

plan finansowy na dzień 31.03.2021 r. w zakresie:

 

Sprawozdania 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020